‘Bir makine olarak beden’ imgesinin tuhaf yansımaları

Modern bilimin gelişim evresinde insan bedeninin bir tür makine formunda betimlendiği çalışmalara sıkça rastlanır. Buradaki temel yaklaşım, vücudun organları ve fonksiyonlarının hepsinin bire bir düzeyde makine ve onun teknolojisiyle eşitlenebileceği düşüncesinden kaynaklanır. Bu doğrultuda gözler birer kamera, akciğerler körük, kollar birer vinçmiş gibi değerlendirilir. Söz konusu bu yaklaşımın bir sonucu olarak, teknolojinin; yani “gerçek” makinelerin henüz yeterince gelişmediği ve yakın sayılabilecek bir geçmişte yayınlanan birçok kitapta yer alan bu tuhaf illüstrasyonlar bugün de oldukça dikkat çekici.

makine vücut

İLGİLİ İÇERİK: Makine ve beden imgelerini bir araya getiren çizimler

makine vücut 2

makine vücut 3

makine vücut 4

makine vücut 5

makine vücut 6

1950 ve 60’larda yayınlanan Bufferin adlı bir ilaç reklamında görülen bu çizimler insan bedenini bir makine olarak ele alan bu yaklaşımın son imgesel örneklerinden biri.

makine vücut 7

Yazar:

Disiplinler ve kültürlerarası bir içerik deneyimi; en güncel felsefe, sanat, müzik, sinema, edebiyat, bilim ve teknoloji haberleri...