Büyük Patlama’yla oluşan, zamanın geriye doğru aktığı ‘ayna evren’ teorisi

Evrenin bütün gökyüzünden görünen, Büyük Patlama'nın hemen sonrasına ait mikrodalga görseli. Fotoğraf: Getty Images

Evrenin bütün gökyüzünden görünen, Büyük Patlama’nın hemen sonrasına ait mikrodalga görseli.
Fotoğraf: Getty Images

Zaman neden yalnızca bir doğrultuda devam eder? Gelecek neden geçmişten böyle farklıdır? Yüzyıllar öncesinden beri filozofların üzerinde kafa yormaya başladığı bu gibi sorular, özellikle son bir yüzyıldır bilim insanlarının da birtakım teorilerle belirli yanıtlar aradıkları meseleler olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yeni bir teori bu sorulara biraz daha farklı bir bakış açısı getiren bir yanıt verdiğini öne sürüyor. Buna göre, zaman sadece bir yönde akmıyor ve bizimkinin bir aynası olan, zamanın geriye doğru aktığı başka bir evren daha var.

Evrenimizin başlangıcını yeniden yaratmak için hazırlanan bir deney, Büyük Patlama gerçekleştiğinde bizimkinin bir yansıması olan başka bir evrenin diğer tarafa doğru giden bir ‘zaman okuyla’ açığa çıktığını iddia ediyor.

Söz konusu deney teorik fizikteki temel bir problemi de çözüme kavuşturuyor. Buna göre, zaman diğer yönde devam ettiğinde, o evrenin görelilik ve yerçekimi gibi bütün temel yasaları tıpkı buradaki gibi çalışıyor. Ve bilim insanları evrenimizin başlangıcını modellediklerinde, onun ileriye doğru olduğu gibi geriye doğru da rahatça akabildiği görülüyor.

Görsel: NASA

Görsel: NASA

Söz konusu teori bu entropinin -evrendeki kuvvetin zamanla giderek düzensizleşme eğilimi göstermesinin- zamanı da ileriye doğru devam ettirdiğini öne sürüyor. Evren düzenli bir şey olarak başladığı için, giderek daha düzensiz bir hâle geldikçe, zaman için de aynı şey geçerli oluyor.

Fakat Kaliforniya Üniversitesi‘nden Steven Carlip‘e göre, bu teori evrenin, başlangıcında istisnai bir biçimde düzenli olduğu varsayımına dayanıyor. Ve bu birçok bilim insanın da halihazırda işleyen bir teorisi olsa da, kanıtlanması olanaksız.

Fotoğraf: Rolf Wahl Olsen

Fotoğraf: Rolf Wahl Olsen

Bu yeni teori ise zamanın sadece bir yönde akmak zorunda olmadığını öne sürüyor, ki bu da meselenin bütünüyle yeniden ele alınması anlamına geliyor. Julian Barbour, Tim Koslowski, ve Flavio Mercati’nin Physical Review Letters‘da yayınlanan makalelerinde, evren başladığında diğer doğrultuda akan başka bir evren daha yaratmış olabileceğini belirtiyorlar:

“Herhangi bir dahili gözlemci çözümün bir yarısında olmak durumunda ve yalnızca tek bir dalın kayıtlarının farkında olacağı gibi mevcut kayıtların incelenmesi üzerinden de benzersiz bir geçmiş ve gelecek doğrultusu çıkarımında bulunacak.” Diğer bir ifadeyle, insanlar zamanın bir doğrultuda hareket ettiğini düşünüyorlar, çünkü evrenin yalnızca bir yarısını görebiliyorlar.

Kaynak: Independent, Physical Review Letters

Yazar:

Disiplinler ve kültürlerarası bir içerik deneyimi; en güncel felsefe, sanat, müzik, sinema, edebiyat, bilim ve teknoloji haberleri...

  • kainat genişlemeyı durdurunca elbet daralmaya başlıycaktır 🙂