Platon’un ünlü Symposion diyaloğunu modern zamanlara uyarlayan film

İngilizcedeki “symposium” (sempozyum) sözcüğü daha çok resmi, akademik toplantıları tanımlamak için kullanılıyor. Dolayısıyla bu artık kulağa biraz sıkıcı gelen bir sözcük, fakat sözcüğün kökenine baktığımızda aslında bu anlamın günümüzdekinden çok daha farklı olduğu görülüyor. Batı felsefesinin kurucusu olarak da bilinen Platon‘un zamanında, bu sözcük entelektüel bağları olan bir grubun birlikte oldukları son dersin ardından katıldıkları türden bir içkili parti anlamına geliyordu. Bu partilerden şarap eksik olmuyordu ve katılanlar da ertesi gün çalışmak zorunda değillerdi.

Antik dönemde yaşamış Yunan tarihçi Plutarkhos bir sempozyumu “zarif davranışların rehberlik ettiği, dostlukla biten ve şarap içerek geçirilen bir zaman dilimi” olarak tanımlıyor. Platon’un en bilinen diyaloglarından biri olan Symposion ise buna uygun olarak, şair Agathon‘un ilk tragedyasının başarısını kutlamak için bir araya gelen yakın arkadaşların gerçekleştirdiği bir kutlamada geçiyor. Felsefe tarihi açısından da büyük bir önem taşıyan diyalog, biri Platon’un baş konuşmacısı Sokrates‘e ait olan, aşk üzerine yedi konuşmadan oluşuyor. Fakat kitapta asıl ön plana çıkan konuşmacı ise, aşkın aslında kişinin kayıp öbür yarısına duyduğu özlem olduğuna dair romantik bir mitsel düşünceyi öne süren Aristofanes.

OKUMA ÖNERİSİ: Paris’te sergilenmeye başlanan bu heykeller Platon’dan ilham alınarak yapıldı

Yazar ve yönetmen Jonathan Miller, Platon’un bu klasik metninin 1965 yılında bir filmini çekmeye karar verdi ve açıkça anlaşılıyor ki bunu yaparken “symposium” sözcüğünün hem modern, akademik tanımını hem de klasik anlamda kullanılışını birleştirmeye çalıştı. The Drinking Party (İçki Partisi) adlı bu film orijinal metinde geçen olayları bir ölçülülük dahilinde olsa da yansıtmaya çalışıyor, fakat aynı zamanda Platon’un diyaloğundaki bu olağan bir araya gelişi; resmi kıyafetler içerisinde neo-klasik bir terasta Oxford’lu bir öğretmenle birlikte bir grup öğrencinin katıldıkları bir öğle yemeğine dönüştürüyor. Her bir karakter Platon’un Symposion‘undaki rollerden birini üstleniyor.

Yazar:

Disiplinler ve kültürlerarası bir içerik deneyimi; en güncel felsefe, sanat, müzik, sinema, edebiyat, bilim ve teknoloji haberleri...