Camus’nün ‘absürt’ felsefesini anlatan kısa animasyon film

Hayatın anlamı nedir? Bu soru özellikle, onun tutarsız olduğunu ve onun odak noktasında deneyimin öneminin giderek azaldığını varsayan çağdaş felsefe açısından bakıldığında ilk anda kulağa fazla basit ya da naif gelebilir. Ve elbette seküler modernitenin yükselişinden önce -ve halen birçok insana göre-, bu soru bizim için din üzerinden cevaplanıyordu. Bu dönemde insanlar zorlama yoluyla kendi iradeleriyle ya bu cevaba inanıyordu ya da onun hakkında sessiz kalmayı sürdürüyordu. Fakat Søren Kierkegaard’dan beri, Batı filozofları söz konusu soruyu oldukça ciddiye almaya başladılar, ve bütün eksik kalmış cevapları bulmaya çalıştılar. Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren, Albert Camus gibi bazı düşünürler ise hiçbir cevabın olmadığı sonucuna varmış gibi görünüyorlardı. Buna göre hayatın herhangi bir anlamı yoktu. O tam da doğası gereği saçma [absurd] ve amaçsızdı.

Camus, Sisifos Efsanesi gibi makaleleri ve Yabancı (L’Etranger) gibi romanları üzerinden hayatın anlamına dair verilen bütün cevaplara meydan okuyuşunu açıkça ortaya koyuyordu. Aşağıda, Camus’nun düşüncesini özetlemeyi amaçlayan kısa The School of Life videosunun da yaratıcısı olan Alain de Botton, Camus’nun Yabancı metnine dair şöyle bir yorum yapıyor: “Bu kitabı okumak uzun bir zamandır kitap okumaya dair bir ergenlik ayini olmaya devam etti. Çünkü kitabın içerdiği temaların birçoğu ilk olarak henüz yirmili yaşlarınıza gelmeden üzerinde çokça düşündüğünüz meselelerle ilgilidir.”

Yazar:

Disiplinler ve kültürlerarası bir içerik deneyimi; en güncel felsefe, sanat, müzik, sinema, edebiyat, bilim ve teknoloji haberleri...