Badiou ve Žižek, ‘Aşkın Metafiziği’ için İstanbul’da

Son yıllarda gerçekleştirdiği felsefe etkinlikleriyle adından söz ettiren MonoKL Yayınları, dünyaca ünlü filozofları İstanbul’da ağırlamaya devam ediyor. Alain Badiou, Slavoj Žižek ve Judith Balso; 25-26 Eylül tarihlerinde Dragos’taki Arkeolojik Kazı Alanı’da düzenlenecek olan “Aşkın Metafiziği” adlı konferans için İstanbul’a geliyor.

Kartal Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirlecek olan konferansta ele alınacak başlıklar ise şöye: Aşkın düşüncedeki yeri, aşk ve şiir ilişkisi, aşk olayı, aşkın hakikatı, aşk düşüncesinin Batı’dan Doğu’ya düşünsel izdüşümleri, kültürel aşk tasavvurları ve psikanalizde aşk kavramı…

İkinci gününde ünlü filozofların katılımcılar için kitap da imzalayacağı belirtilen konferansta, “Aşkın Hakikatı” ve “Aşk Olayı” başlığı altında iki açık oturum da gerçekleştirileceği açıklandı.

Etkinliğin düzenleneceği iki gün boyunca konferans merkezine çeşitli noktalardan ulaşım ücretsiz servisler de olacak. Simültane çevirinin yapılacapı konferansa katılım da ücretsiz.

İLGİLİ İÇERİK: Žižek: ‘Küçük, gerçekçi adımlar radikal önerilerden daha iyi’

aşkın metafiziği monokl

KATILIMCILAR

Alain Badiou: Fransız radikal solunun en önemli düşünürlerinden birisi kabul edilen Alain Badiou, Uluslararası Felsefe Okulu’nda, École Normale Supérieure’de ve European Graduate School’da dersler vermektedir. Felsefenin sanat, aşk, bilim ve politikayı birlikte olanaklı kıldığını savunan Badiou hakikat ve evrensellik kategorilerine bir geri-dönüşü, olay kavramı üzerinden ifade etmektedir. Aldığı matematik eğitiminin fazlasıyla ağırlığını hissettirdiği Badiou’nun felsefi yapıtları Platon, Hegel, Marx, Lacan ve Deleuze gibi filozoflarla köprüler kurmaktadır. Fransa’daki politik yaşama da etkin olarak katılan ve 1968 olaylarını kendi felsefi ve politik kariyeri açısından önemli bir an olarak gören Badiou halen L’Organisation Politique içinde siyasal mücadelesine devam etmektedir. Başlıca yapıtları arasında Théorie du sujet (1982; Özne Teorisi); L’Être et l’événement (1988; Varlık ve Olay); Manifeste pour la philosophie (1989; Felsefe İçin Manifesto); L’Éthique (1993; Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme); Deleuze: “La clameur de l’Etre (1997; Deleuze: Varlığın Uğultusu) sayılabilir. Monokl’dan Sonlu ve Sonsuz, Heidegger Nazizm Kadınlar, Felsefe İçin Manifesto kitapları yayımlanmış olup Özne Teorisi, Gerçek Mutluluğun Metafiziği ve Ne Yapmalı kitapları yayıma hazırlanmaktadır.

Judith Balso: Judith Balso edebiyat ve şiir alanındaki felsefi çalışmalarıyla tanınmaktadır. European Graduate School’da her yıl şairlerin katılımıyla özel şiir atölyeleri ve çalışmaları düzenlemektedir. Collège international de philosophie’de de dersler vermektedir. Özellikle Fernando Pessoa üstüne yazdığı Le passeur métaphysique (2006), Le Portugal de près: Textes et documents (1976), ve Pessoa (Les conférences du Perroquet) (1991) yapıtlarıyla tanınmaktadır. En son yayımlanan kitabı Affirmation de la poésie (Şiirin Olumlanışı)’dır.

Volkan Çelebi: Monokl Dergisi’nin ve Monokl Yayınları’nın Genel Yayın Yönetmeni. 2006 yılında MonoKL’u (Mono Kurgusuz Labirent) kurdu. Yeditepe Üniversitesi’nde “Levinas ve Me-ontoloji” konulu Yüksek Lisans tezini sundu. Uluslararası Hegel Özel Sayısı (MonoKL, 2008), Uluslararası Levinas Özel Sayısı (2010) ve Nancy ile Karşılaşmalar (2011) özel sayılarının editörüdür. 2013 Ağustos’unda Ahmet Soysal ile birlikte Direnişi Düşünmek: 2013 Taksim Gezi Olayları kitabını hazırlamış ve sunmuştur. Monokl bünyesindeki Minör Akademi’nin de eş-kurucusudur. Paris 8’de Siyaset Felsefesi Doktorası yapmaktadır. Monokl’dan Yaşamak ve Sen adlı kitabı yayıma hazırlanmaktadır.

Ahmet Soysal: Ahmet Soysal, ilk felsefe yazısını, arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Beyaz Dergisi’nin 1. sayısında yayınladı (Spinoza, Kurumlar ve Özgürlük, 1982). Türkiye ve Fransa’da çeşitli dergilerde felsefe metinleri, edebiyat ve sanat denemeleri ile çeviriler yayınladı. Yine bu ülkelerde konferanslar verdi. Fenomenolojik doğrultudaki çalışmaları vücut, zaman, yazı temaları ile toplum ve siyaset alanlarını kapsamaktadır. Yayımlanmış on bir kitabının sonuncusu Birlikte ve Başka I ve II’dir. Türkçeye Levinas’ı ilk kez çeviren ve üstüne ilk yazıyı yazan kişidir. Yayınlanan yapıtlarından bazıları: Arzu ve Varlık (Dağlarca’ya Bakışlar), Madde ve Karanlık: Sanatın Durumları ve Felsefe, Eşsiz Olana Yakınlık. Monokl’dan çıkan yapıtları ise: İlke Olarak Yaşam Üstüne Notlar ya da Mini-Etika, Birlikte ve Başka I ve II, İtkisel Mantık, Ruh Sorusu, Uzun Çizgi’dir.

Slavoj Zizek: Doktorasını felsefe ve özellikle de Alman idealist felsefesi konusunda yaptı. 1960’ların sonlarında psikanalize ve Lacan düşüncesine yakın ilgi duyduğu için, 70’lerde Paris’e giderek Jacques Alain-Miller ile birlikte Lacancı psikanaliz alanında çalıştı. Mladen Dolar, Alenka Zupancic ve Renata Salecl gibi isimlerle oluşturduğu Ljubljana ekolü, 90’lardan itibaren Avrupa’nın sol entelektüel çevrelerinde, yeni Hegelci okumalarla etkili olmaya başladı. Zizek, özellikle Hegel’in bu farklı yorumuna eklemlenen Lacan çözümlemeleriyle yeni bir Marksist yorum geliştirdi. Badiou ile birlikte yeni komünist fikre yaşam verenlerin başında görülmektedir. Türkçede yayımlanmış yapıtlarından bazıları: İdeolojinin Yüce Nesnesi (Metis Yayınları), Ahir Zamanlarda Yaşarken (Metis Yayınları), Yamuk Bakmak (Metis Yayınları). Monokl’dan Bedensiz Organlar: Deleuze ve Sonuçları Üstüne, Fantaziler Salgını, Lacan ile Hegel, Olay, Cennette Sorun kitapları yayıma hazırlanmaktadır.

 

Aşkın Metafiziği konferansıyla ilgili diğer ayrıntılara ask.monokl.net ya da monokurgusuzlabirent.blogspot.com adresleri üzerinden erişebilirsiniz.

İLGİLİ İÇERİK: Dünyaca ünlü filozoflar İstanbul’da ‘Modernizm’i tartışıyor

Yazar:

Disiplinler ve kültürlerarası bir içerik deneyimi; en güncel felsefe, sanat, müzik, sinema, edebiyat, bilim ve teknoloji haberleri...