20. yüzyılın başlarında Doğu Avrupa’yı istila eden dev robotlar

Lakabı “Mr. Werewolf” (Bay Kurt Adam) olan Polonyalı sanatçı Jakub Rozalski, steampunk akımından izler de taşıyan, tuval üzerine yaptığı bu çalışmalar Doğu Avrupa ülkelerinin coğrafyasını andıran sakin ve pastoral manzaraları biraz sıradışı bir biçimde ele alıyor. Söz konusu resimlerde, Rozalski’nin memleketinden aslında bir hayli uzak olan bu bölgenin, 20. yüzyılın ilk dönemlerinden izler taşıyan, tamamen hayal ürünü devasa makineler ve robotların hem oldukça baskın hem de o ölçüde anlaşılmaz ve gizemli bir istilası altında oldukları görülüyor.

Rozalski’nin bu işlerinde oldukça çeşitşi görsel sembollerin aynı düzlemde buluştuğu fark ediliyor. Doğu Avrupa‘da kollektif kültürün ilk dönemlerine ait köylülerin yaşamına dair imgeler, bilim kurgu imgesi, modern bir savaş cephesi imgesi bunlardan ilk akla gelenleri.

İLGİLİ İÇERİK: Kuzey Avrupa kıyılarındaki II. Dünya Savaşı ‘hayaletleri’

Dangerous Minds sitesine verdiği demeçte, sanatçı savaş dönemi Doğu Avrupa‘sına atıfta bulunan bu çalışmalarının niyetini amacı şu sözlerle ifade ediyor: “Tarihin bu üzücü ve trajik dönemini, kendi tarzımla anmak, tarihin; genellikle birçok başka olayların gölgesinde kalan bu bölümlerine ışık tutmak, tarihi hatırlamak ve onurlandırmak, ama yine de bugünü yaşamak… Tarihsel gerçeklikleri ve durumları kendi dürtülerim, fikirlerim ve vizyonumla karıştırmayı seviyorum. … Detaylara, ekipmanlara, kostümlere büyük bir önem atfediyorum, çünkü bu sizin resmi belirli bir zaman periyodu içine yerleştirmenizi olanaklı kılıyor.”

rozalski 2

rozalski 3

rozalski 4

rozalski 6

rozalski 7

rozalski 8

rozalski 9

İLGİLİ İÇERİK: ‘Dünyaların Savaşı’nı görsel olarak başlatan ilk uzaylı istilası çizimleri

Yazar:

Disiplinler ve kültürlerarası bir içerik deneyimi; en güncel felsefe, sanat, müzik, sinema, edebiyat, bilim ve teknoloji haberleri...