Fransız Devrimi’ne ait 14 bin resimle tarihe tanık olun

1789 yılında başlayıp 1799’da bitse de etkileri yüzlerce yıl sonra bile görülmeye devam eden Fransız Devrimi‘nin sonraki devrimler için de bir tür model işlevi gördüğü de söylenir. Zira söz konusu devrim, daha önceki benzer hadiselerin aksine asıl gücünü bir ideolojiden almaktaydı. Bu ideoloji Fransa’nın krallık sisteminden ve monarşik geçmişinden radikal bir kopuş yaşandığına ve ülkenin artık yine radikal bir biçimde kendisini eşitlikçi ve demokratik bir temelde yeniden organize edebileceğine olan inanışı açığa çıkarmıştı. Devrimciler, işte bu düşüncenin yansıdığı mesajları ülkedeki herkese ulaştırabilmek için binlerce broşür ve politik sanat eseri üretti. Yeni bir çağın ve politik dönemin başlangıcını bütün Fransa’ya duyuran bu görsellerin yanında, yeni bir devrimci takvim ve bir dizi devrimci festival de yaratılmıştı.

Bir yüzyılı aşkın bir zaman diliminin ardından Rus devrimciler bu Fransız modelini ve onun bütün kültürel araçlarını kendi Marksist ideallerini hayata geçirmek için kullanacaklardı. Yine tam 134 yıl sonra, Anadolu’daki monarşik düzene son verilerek yerine; daha önce Fransız Devrimi‘yle toplumsal bir düzene dönüşen evrensel idealler üzerine temellendirilmiş bir yönetim biçimi kurulacaktı. Fransız Devrimi‘ne dair şimdiye dek tarih kitaplarında elbette çok şey yazılıp çizildi. Fakat 19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa’daki bütün bu devrimci görüşlerin gerçeğe dönüşmesine eşlik eden propagandaların nasıl başladığını anlamak için belki de en etkili kaynaklardan bazıları aşağıda bir kısmını yayınladığımız bu görseller.

İLGİLİ İÇERİK: Paris Komünü’ndeki üç ‘Jön Türk’ün hürriyet mücadelesi

Stanford Üniversitesi ve Bibliothèque nationale de France (BnF) (Fransa Ulusal Kütüphanesi) işbirliğiyle biraraya getirilerek dijital ortama aktarılan bu devasa arşiv 14 bin görselden oluşuyor.

fransız devrimi 2

“İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” / Görsel: French Revolution Digital Archive

Yukarıda görülebilen görsel, 1789’da yayınlanan Les droits de l’homme et du citoyen (İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi) adlı, Devrim’in kurucu dökümanlarından birini estetik bir biçimde ele alıyor. Aşağıda ise, bir Antik Yunan tanrıçasının modern versiyonu Özgürlük’ün geçmişteki politik suistimallere karşı galip gelen bir tasviri yer alıyor. Onun altında ise halkın aristokratik bir ‘Hidra’ya karşı mücadelesine yer veriliyor.

fransız devrimi 3

Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 4

Aristokrat ‘Hidra’ya karşı halkın mücadelesi. / Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 5

Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 6

Condé Prensi Louis-Joseph’in karikatürü (1790-92) / Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 7

Kral’a verilen bir “dersin” alaycı bir görseli (1791) / Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 8

Robespierre ve Ilımlılar arasındaki bir düelloyu gösteren karikatür (1792) / Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 9

Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 10

Ruhban sınıfı, soylular ve Üçüncü Sınıf’ın giysileri / Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 11

Üç sınıfı bir araba vagonunun parçaları olarak gösteren bir karikatür (1789) / Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 12

Yıldızlara doğru bakarken bir çukura düşen astronom (1789-92) / Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 13

Toplumdaki üç sınıfın geleceğini tasvir eden bir karikatür (1790) / Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 14

“Özgürlük” ve “kardeşlik” sözcükleriyle bir kafatası ve guillotine’den oluşan pul / Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 15

Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 16

Görsel: French Revolution Digital Archive

fransız devrimi 17

Görsel: French Revolution Digital Archive

Bu devasa tarihi çevrimiçi galeride yer alan diğer döküman ve görsellere Fransız Devrimi Dijital Arşivi üzerinden erişebilirsiniz.

İLGİLİ İÇERİK: Fransa’nın tartışmalı ‘Büyük Birader’ yasası yürürlüğe girdi

Yazar:

Disiplinler ve kültürlerarası bir içerik deneyimi; en güncel felsefe, sanat, müzik, sinema, edebiyat, bilim ve teknoloji haberleri...