Bütün güvenlik şifrelerini kırabilen bir kuantum bilgisayar üretildi

Şifreleme yöntemleri, giderek bütün bir uygarlığımızın vazgeçilmez bir parçası olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin en önemli unsurlarından biri. Söz konusu yöntemler de korunan bilgilerin önemine göre daha da artan geniş basamaklı sayılarla uğraşmayı gerektiriyor. Bu doğrultuda da çözülmesi neredeyse imkansız bir şifre oluşturmak mevcut sistemler sayesinde mümkün.

Fakat teknolojik gelişmeler beraberinde bazen tuhaf ironileri de getirebiliyor. Bilim insanları tarafından üretilen tarihin ilk beş-atomlu kuantum bilgisayarı da benzer bir ironiye neden olacak gibi. Zira bu yüksek teknolojili kuantum bilgisayar halihazırdaki bütün şifreleme sistemlerini aşabilen ve onları kırabilen bir potansiyele sahip!

Şu anda kullanımda olan bütün geleneksel bilgisayarlarda yapılan bütün işlemlerde sayılar temelde ya 0 ya da 1 rakamıyla temsil ediliyor. Söz konusu yeni kuantum bilgisayar ise bütün bu işlemlerin yapısını temelden değiştirerek bu sistemin yerine “qubit” adı verilen atomik ölçekteki üniteleri getiriyor. Eşzamanlı bir biçimde hem 0 hem de 1 olabilen qubit’ler, böylece kuantum fiziğinde “süperpozisyon” olarak adlandırılan durumu dijital ortama da aktarımış oluyor.

İLGİLİ İÇERİK: Kuantum Zeno etkisine göre zamanı durdurmak mümkün!

kuantum bilgisayar

Fotoğraf: Erick Lucero / Live Science

Bu kuantum bilgisayarlarda örneğin 15 sayısının faktörünü almak için 12 qubit’e ihtiyaç var. Fakat MIT ve Avusturya’daki Innsbruck Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar bunu daha da geliştirerek, aynı işlemi her biri tek bir atom tarafından temsil edilen beş qubit’e kadar indirmenin yolunu açtılar.

Atomları bir iyon kapanında tutarak bir kuantum tamamlayıcısının hızını korumak amacıyla lazer titreşimlerinden yararlanan bu sistem böylece bir ölçeklenebilirliği de mümkün kılıyor. Bu sayede daha çok sayıda atom ve lazer titreşimi de daha büyük ve daha hızlı kuantum mekanizması inşa etmek için birleştirilebiliyor. İşte bu yeni mekanizma da hayal bile edilmesi zor çok geniş basamaklı sayıların elde edilmesi anlamına geliyor.

Nihayetinde bütün bunların “Türkçesi” aslında şu: Yeni kuantum bilgisayarlarla birlikte, mevcut en karmaşık şifreleme sistemleri bile işe yaramaz hale gelecek. Kredi kartları, üst düzey devlet bilgileri ve diğer en önemli gizli verilerin saklanmasında ve korunmasında yararlanılan RSA benzeri faktörizasyon temelli yöntemler yeni kuantum bilgisayarların becerileri karşısında tamamen korunmasız kalacaklar.

İLGİLİ İÇERİK: Işığın tuhaf kuantum hareketi laboratuvar ortamında görüntülendi

Yazar:

Disiplinler ve kültürlerarası bir içerik deneyimi; en güncel felsefe, sanat, müzik, sinema, edebiyat, bilim ve teknoloji haberleri...