İstanbul’daki UNESCO toplantısına büyük tepki!

UNESCO’nun İstanbul’daki toplantısına karşı alternatif bir forum düzenleniyor.

Doğal ve kültürel varlıkları ortak miras kabul eden UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin Temmuz ayında İstanbul’da yapılacak toplantısı yaklaşırken, Türkiye’deki kültürel varlıklar üzerine çalışmalar yapan farklı sivil toplum kuruluşları, UNESCO’nun aralarında Sur, Balat, Sulukule gibi kültürel birikimi olan bölgelerin koruyamadığı gerekçesiyle UNESCO’ya alternatif bir forum düzenliyor. Etkinlik 16 Temmuz 2016 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleşecek.

UNESCO’nun, gerek tarihî kent merkezi ile 31 yıldır Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ve bu seneki toplantıya da ev sahipliği yapacak olan İstanbul’un, gerek başka kentlerin talan edilmesine göz yumduğunu savunan oluşuma birçok farklı sivil toplum kuruluşu destek veriyor. Arkeofili‘de yer alan habere göre oluşum, siyasi çıkarlar ve sermaye uğruna inşaat ve turizm sektörlerinin baskısıyla yok edilen doğal alanlara ve kültürel dokulara dikkat çekmek istiyor.

unesco

Hasankeyf / Kaynak: Arkeofili

Etkinliğe destek veren kuruluşların* listesi şöyle:

Amed Sur Dayanışma Derneği
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
BODEP -Boğaziçi Dernekleri Platformu-
ÇHD-Çağdaş Hukukçular Derneği- İstanbul Şubesi
DAM-Dersim Araştırmalar Merkezi-
Dersim Gazetesi
DİSK -Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu- İstanbul Bölge Temsilciliği
Divriği Kültür Derneği
FAM Yayınları
Gökkuşağı Kadın Derneği
Haliç Dayanışması
Hasankeyfi Yaşatma Girişimi
HDK -Halkların Demokratik Kongresi- Ekoloji Meclisi
HDK Kültür ve Sanat Komisyonu
İKS-İstanbul Kent Savunması-
İstanbul SOS Platformu
İHD -İnsan Hakları Derneği- İstanbul Şubesi
Karakoçan Dernekleri Federasyonu
Kartal Hukukçular Derneği
Kent Hareketleri
KESK-Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu-
KOS – Kuzey Ormanları Savunması
MEH -Mezopotamya Ekoloji Hareketi-
MHD-Mezopotamya Hukukçular Derneği-
ÖDAV – Özgürlükçü Demokrat Avukatlar-
Öğretim Üyeleri Derneği
Özgürlükçü Hukukçular Derneği
Özgür Kadın Kongresi-KJA
Sosyal Haklar Derneği
Su Hakkı Kampanyası
Sur Koruma ve Yaşatma Derneği
Tarihi Yedikule Bostanları Koruma Girişimi
TMMOB -Türkiye Mimar Mühendisleri Odalar Birliğo- Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
TTB -Türk Tabibleri Birliği- İstanbul Tabip Odası
Ünye Fatsa Doğa Koruma Platformu
Yargıçlar Savcılar Birliği YARSAV
Yargıçlar Sendikası
Yeşil Öfke Ekoloji Kolektifi

* Alfabetik sıraya göre

unesco

Tarlabaşı / Kaynak: Zete

Etkinliğin internet sitesinde yayınlanan çağrı metni ise aşağıdaki gibi.

Dünya Mirası Listesi’ne kaydettiği, tüm doğal ve kültürel varlıkların insanlığın ortak mirası olduğunu iddia eden UNESCO Dünya Miras Komitesi; 40. toplantısını 10-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapmak üzere İstanbul’a geliyor. 2015 Dünya Mirası Komitesi raporu ile başlayacak uluslararası toplantıda, Dünya Mirası Listesi’ne kayıtlı varlıkların korunup korunmadığı tartışılacak; risk altında olanlar için öneriler ve koruma stratejileri belirlenecek. Liste’ye eklenmesi önerilen yeni varlıklar için geçici listeler hazırlanacak ve Dünya Kültür ve Doğal Mirası Listesi güncellenecek. İstanbul’da yapılacak UNESCO’nun bu 40. toplantısına, ülkede bulunan doğal ve kültürel varlıkların – Dünya Mirası Listesi’ne kayıtlı olsun ya da olmasın- yok olmasına, aldığı siyasi kararla etki eden, savaş ve sermaye saldırılarına neden olan Türkiye Hükümeti ev sahipliği yapacak.

UNESCO toplantısının İstanbul’da yapılmasına rağmen tarihi kent merkezi ile 31 yıldır Dünya Mirası Listesi’nde bulunan kentimizin, sermaye birikimi için inşaat ve turizm baskısıyla tarihi dokularından sulak alanlarına kadar talan edilmesi konuşulmayacak. Süleymaniye’deki tarihi mahalle dokusunun kentsel yenileme projesi ile ortadan kaldırılmış olması; Ayvansaray, Sulukule gibi eski mahallelerin yıkılıp inşaat şirketlerine teslim edilmesi; özgün değerlerinin kaybettirilmesi; “çılgın – mega” projelerle kentin ormanlarının ve sulak alanlarının yok edilmesi bu toplantıda söz konusu olmayacak.

Dünya Mirası Listesi’ndeki Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’nin oluşturduğu kültürel peyzaj içinde ve etki alanında bulunan başta Kurşunlu Camii, Dört Ayaklı Minare, kiliseler ve yüzlerce yıllık yaşam alanlarının yer aldığı Sur İlçesi’nin, savaşla yıkılıp yok edilmesinden söz edilmeyecek. Sermayenin kar hırsını tatmin için yapılan barajın suları altında kalacak olan binlerce yıllık yerleşim ve arkeolojik sit alanı Hasankeyf ise listede olmadığı için gündeme bile alınmayacak.

Doğal ve kültürel varlıklar listelere alınarak, tahrip edilmeleri görmezden gelinerek yakılıp yıkılmalarını sağlayanlarla birlikte korunamaz.

Hükümetlerin finansı ile varlığını sürdüren, savaşlar yaşanırken, yıkımlar ve tahribatlar olurken sessizliğini koruyan ve kayıtsız kalan UNESCO; İstanbul’un 8500 yıllık tarihine ait bilgilere ulaştığımız Yenikapı’da, 1 milyon metrekare deniz alanının doldurulmasına göz yuman ve tarihi görmezden gelen İstanbul’daki talandan sorumlu yerel yöneticiyi, İBB Başkanı’nı, “kültürel mirasın korunması konusundaki şahsi katkıları için” madalya ile onurlandırdı!

UNESCO’nun, kültür ve doğal varlıklara ilişkin “ortak miras”, “tarafsızlık” ve “koruma” söylemlerine güvenmiyoruz.

Bizler yaşadığımız alanlardaki kültürel dokuları hükümetler ve onların oluşturduğu kurumlarla değil; bizzat yerinde, halklarla birlikte korunabileceğini, böylece miras olarak gelecek nesillere taşınabileceğini düşünüyoruz. Yaşamı, tarihi ve kültürel belleği korumak isteyen herkesi, tüm kurumları; savaşlara, sermaye saldırılarına, bunları yürüten hükümetlere ve onları aklayan UNESCO benzeri oluşumlara karşı koyacak dayanışmayı örmeye, soyut söylemler yerine doğal, tarihi ve kültür varlıkları nasıl koruyacağımızı birlikte tartışmaya davet ediyoruz.

Karşı foruma çağrımızdır: “UNESCO neyi koruyor?!”
Tarih: 16 Temmuz 2016
Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

 

Yazar:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde felsefe lisansını sürdürüyor. Müzik ve sinemayla ilgileniyor.