Floransa’da 600 yıldır hala aynı aileler en zengin!

1427 yılından bugüne kadar olan vergi kayıtları üzerinde yapılan analize göre Floransa’nın en varlıklı aileleri hiç değişmedi.

 

Yeni bir iktisadi araştırma, İtalya’nın ‘Rönesans’ın başkenti’ olarak da bilinen tarihi şehri Floransa’da sosyoekonomik merdivenin en üstünde 600 yıldan beri aynı ailelerin yer aldığını ortaya koydu.

Şehrin 1427 yılına kadar olan vergi kayıtlarını analiz eden Guglielmo Barone ve Sauro Mocetti adlı iki ekonomist, Floransa’da 2011’de belgelenen en yüksek gelirli kişilerin neredeyse altı yüz yıl öncesindeki en varlıklı kişilerle aynı soyadına sahip olduğunu keşfetti.

İLGİLİ İÇERİK: Otomobil tamircileri Rönesans döneminin ünlü tablolarını yeniden yarattı

Buna göre, 1427 yılına ait vergi kayıtlarında bulunan 900 soyadı bugün halen kayıtlarda mevcut, ve bu soyadlarına sahip 52 bin Floransalının şehrin en zengin kesimi olarak vergi ödemeye devam ettiği anlaşılıyor.

Söz konusu bulgular, Floransa’da nesilden nesile devam eden zenginlik ve statü durumlarındaki değişikliğin minimum düzeyde olduğunu gösteriyor. Bu da Floransa’daki toplumun altı yüzyıl gibi bir süreçte bile sosyoeknomik basamaklarda yükselmesi için çok küçük bir fırsatı olduğunun bir işareti olarak yorumlanabilir.

Konuyla ilgili Independent’a konuşan Mocetti ve Guglielmo bulguların yalnızca sosyal ve ekonomik hareketlilik düzeyinin düşüklüğünü değil aynı zamanda bunun bütün bir toplum için yarattığı dezavantajı gösterdiğini belirtti ve şöyle devam etti: “Bu tarz sosyoekonomik yapılanmalara sahip topluluklar yalnızca ‘adaletsiz’ olarak algınlanmakla kalmıyor, aynı zamanda görece dezavanajlı bir arka plandan gelen kişilerin yetenek ve becerilerini de ziyan ettikleri için daha verimsiz de oluyorlar.

İLGİLİ İÇERİK: Londra’daki ‘gökyüzü havuzu’ lüks yaşamın çıtasını biraz daha yükseltiyor

Yazar:

Disiplinler ve kültürlerarası bir içerik deneyimi; en güncel felsefe, sanat, müzik, sinema, edebiyat, bilim ve teknoloji haberleri...