‘Özgürlük Teorileri, Özgürlük Pratikleri’ Nisan’da Tiyatro Medresesi’nde

5 yıldır felsefe başta olmak üzere farklı disiplinlerde etkinlikler düzenleyen gençlik topluluğu Poedat Kolektifi, Nisan’da Şirince’de özgürlüğü tartışacak.

Disiplinlerarası gençlik topluluğu Poedat Kolektifi, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve genç bağımsız araştırmacıların başvurularına açık olan “özgürlük” temalı bir felsefe ve sosyoloji kampı düzenliyor.

“Özgürlük Teorileri, Özgürlük Pratikleri” başlığıyla düzenlenecek olan felsefe ve sosyoloji kampı, 12-16 Nisan 2017‘de Tiyatro Medresesi‘nde gerçekleşecek.

Michel Foucault, Walter Benjamin, Giorgio Agamben, Michael Hardt, Antonio Negri, Hakim Bey, Achille Mbembe, Hannah Arendt, Jacques Rancière gibi yakın dönemde yaşamış ya da hâlâ yaşayan filozofların ve sosyologların görüşlerinden yola çıkarak incelenecek olan özgürlük, özne ölçekli örneklerden İşgal Et protestoları, Arap devrimleri, alternatif küreselleşme hareketi gibi güncel kitle hareketlerine atıfla da çerçevelendirilecek. Klasik özgürlük anlayışlarından koparak hareket hâlinde, göreceliğini sorgulamaya açmaktan çekinmeyen, “şimdi ve burada” olan bir özgürlüğün gerçekleştirilebilir olup olmadığı felsefe ve sosyoloji kampının başlıca sorunsalı.

Metin tartışmaları eşliğinde “entelektüel”, “adanmışlık”, “düzenek”, “oyun”, “müze”, “kimlik”, “tekillik”, “ortaklık”, “şiirsellik”, “gözden kaybolmak”, “komünler”, “egemenlik”, “ırk”, “insan hakları” gibi temalarla da özgürlüğün kapsamlı bir şekilde kucaklanacağı felsefe ve sosyoloji kampı için geç başvurular hâlen bu bağlantıdan kabul ediliyor.

Praksis, otonomi, entelektüellik, düş, arayış ve tutku sözcüklerinin baş harflerinden oluşan Poedat Kolektifi;  2012’den bu yana başta felsefe olmak üzere farklı disiplinlerde bilgi birikimi olan üniversite öğrencilerinin ya da alanında uzman kişilerin yönettiği, özgür dışa vuruma olanak sağlayan, güncelliğini koruyan etkinlikler düzenliyor.

poedat.org

facebook.com/poedat

twitter.com/poedat

Yazar:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde felsefe lisansını sürdürüyor. Müzik ve sinemayla ilgileniyor.